Sněmovní tisk 980
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 27. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 26. 8. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 5. 2021, 28. 6. 2022.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 6. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6158Marian Jurečka18382-28026.docx (35 KB)9. 9. 2020 v 12:07:47
6686Pavla Golasowská18910-28877.docx (25 KB)5. 11. 2020 v 19:33:33


Deskriptory EUROVOCu: policejní spolupráce, pomoc obětem trestné činnosti, soudní spolupráce, trestní právo, trestní rejstřík, trestní řízení, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)