Sněmovní tisk 980
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 15. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 26. 8. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 5. 2021, 28. 6. 2022.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309).
    Navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 6. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6158Marian Jurečka18382-28026.docx (35 KB) / PDF (302 KB, 9 stran) 9. 9. 2020 v 12:07:47
6686Pavla Golasowská18910-28877.docx (25 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 5. 11. 2020 v 19:33:33
7108Pavla Golasowská19332-29466.docx (14 KB) / PDF (392 KB, 7 stran) 15. 12. 2020 v 15:33:26
7109Pavla Golasowská19333-29467.docx (14 KB) / PDF (408 KB, 8 stran) 15. 12. 2020 v 15:34:07


Deskriptory EUROVOCu: policejní spolupráce, pomoc obětem trestné činnosti, soudní spolupráce, trestní právo, trestní rejstřík, trestní řízení, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)