Sněmovní tisk 967
Novela z. o ochraně spotřebitele

Stav projednávání ke dni: 26. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 967/0 dne 11. 8. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 22. 8. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: jakost výrobku, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, označení výrobku, potravinářská výroba, potravinová norma

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)