Sněmovní tisk 959
N. z. o zvláštním opatření zmír. dopady z. o kompenz. bonusu

Stav projednávání ke dni: 3. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 5. 2020. Návrh zákona rozeslán dne 20. 5. 2020 senátorům jako tisk 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 2020 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 263/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 263/3 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 263/4 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 6. 2020 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 263/5 (revokace usnesení).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 263/6 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 263/7 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2020 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 413).
  Návrh projednán dne 23. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 476).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 29. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Nytra Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 959/0 dne 29. 7. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0959.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 8. 2020 jako tisk 959/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, region, regionální financeISP (příhlásit)