Sněmovní tisk 953
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Stav projednávání ke dni: 27. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Pavel Bělobrádek, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jiří Mihola, Marek Výborný, Ondřej Benešík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 953/0 dne 17. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0953.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 953/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, ochrana půdy, průmyslová budova, skladování, stavební pozemek, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)