Sněmovní tisk 948
Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 16. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 948/0 dne 21. 7. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0948.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 948/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, epidemie, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, záloha, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)