Sněmovní tisk 914
Vln.z. o veřejných dražbách - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 24. 6. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 861/19, PID KORNBGCHDNFE.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 913 (Vl.n.z. o veřejných dražbách).

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, cenné papíry, daňové přiznání, dluh, kapitálový trh, katastr nemovitostí, odborná kvalifikace, živnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)