Sněmovní tisk 901
Novela z. o ochraně utajovaných informací - EU

Stav projednávání ke dni: 26. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství, státní tajemství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)