Sněmovní tisk 837
Novela z. o řízení motorových vozidel

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Ožanová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 837/0 dne 23. 4. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0837.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2020 jako tisk 837/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 6. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, dopravní školení, jednostopé vozidlo, řidičský průkaz, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)