Sněmovní tisk 837
Novela z. o řízení motorových vozidel

Stav projednávání ke dni: 12. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 837/0 dne 23. 4. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0837.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2020 jako tisk 837/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 9. 3. 2021 určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (usnesení č. 1566).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1566). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 199, usnesení č. 1566).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 75, dokument 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 10. schůze Senátu (od 28. 4. 2021) jako bod č. 10.

Další projednávání možné do 6. 5. 2021 (do 30 dnů od doručení).Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, dopravní školení, jednostopé vozidlo, řidičský průkaz, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)