Sněmovní tisk 682
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Stav projednávání ke dni: 23. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 19. 12. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 30. 12. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Eurojust, evropská spolupráce, extrateritoriální pravomoc soudu, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní stíhání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)