Sněmovní tisk 664
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Stav projednávání ke dni: 7. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 664/0 dne 2. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0664.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 664/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 12. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 45. schůze (od 21. dubna 2020).Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z převodu nemovitosti, nabytí vlastnictví

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)