Sněmovní tisk 654
Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní - EU

Stav projednávání ke dni: 5. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 654/0 dne 25. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 11. 2019 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 654/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 235, usnesení č. 1182).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 288, dokument 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 22. 7. 2020) jako bod č. 26 (3. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020).

Další projednávání možné do 29. 7. 2020 (do 30 dnů od doručení).Deskriptory EUROVOCu: chemická zbraň, chemický výrobek, mezinárodní úmluva, nebezpečná látka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)