Sněmovní tisk 639
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 8. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1503).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 639/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8139Radek Koten20363-30910.docx (30 KB) / PDF (167 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 12:56:55


Deskriptory EUROVOCu: armáda, organizovaný zločin, terorismus, trestný čin, válka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)