Sněmovní tisk 593
Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4558Helena Válková16782-25426.doc (52 KB)11. 3. 2020 v 10:52:17
4674Petr Dolínek16898-25628.docx (60 KB)1. 4. 2020 v 16:01:46
5382Pavla Golasowská17606-26671.doc (38 KB)27. 5. 2020 v 13:31:05
5513Pavla Golasowská17737-26830.doc (42 KB)2. 6. 2020 v 16:34:37
5523Pavla Golasowská17747-26841.doc (38 KB)2. 6. 2020 v 18:10:45
5527Ondřej Profant17751-26845.docx (9 KB)3. 6. 2020 v 11:24:52
5528Ondřej Profant17752-26846.docx (8 KB)3. 6. 2020 v 11:25:42
5529Ondřej Profant17753-26847.docx (10 KB)3. 6. 2020 v 11:26:00
5530Ondřej Profant17754-26848.docx (8 KB)3. 6. 2020 v 11:26:17
5531Ondřej Profant17755-26849.docx (9 KB)3. 6. 2020 v 11:26:43
5800Petr Dolínek18024-27225.docx (52 KB)17. 6. 2020 v 12:17:04
5868Dominik Feri18092-27376.doc (56 KB)24. 6. 2020 v 14:53:17
6240Barbora Kořanová18464-28147.docx (253 KB)15. 9. 2020 v 15:42:21
7580Jan Hamáček19804-30165.docx (14 KB)25. 2. 2021 v 17:27:40


Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, manželství, potomek, příjmení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)