Sněmovní tisk 530
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Stav projednávání ke dni: 27. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 774).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 530/3, který byl rozeslán 24. 1. 2020 v 10:39.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 530/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 930).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 207/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

Další projednávání možné od 25. 2. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4065Petr Třešňák16289-24598.docx (16 KB)7. 1. 2020 v 11:10:04
4072Jan Farský16296-24643.docx (17 KB)7. 1. 2020 v 16:46:13
4118Andrea Brzobohatá16342-24731.docx (25 KB)20. 1. 2020 v 15:42:22
4140Vlastimil Válek16364-24754.docx (28 KB)21. 1. 2020 v 09:24:52
4141Vlastimil Válek16365-24755.docx (23 KB)21. 1. 2020 v 09:27:57
4154Kamal Farhan16378-24769.docx (24 KB)21. 1. 2020 v 13:15:33
4155Kamal Farhan16379-24770.docx (24 KB)21. 1. 2020 v 13:16:16
4156Kamal Farhan16380-24771.docx (23 KB)21. 1. 2020 v 13:16:43
4165Petr Třešňák16389-24780.docx (293 KB)21. 1. 2020 v 15:38:26
4166Petr Třešňák16390-24781.docx (10 KB)21. 1. 2020 v 15:40:29
4174Andrea Brzobohatá16398-24787.docx (24 KB)21. 1. 2020 v 16:02:59
4188Věra Adámková16412-24805.docx (19 KB)21. 1. 2020 v 17:33:44


Deskriptory EUROVOCu: potravinová norma, užitková voda, veřejná hygiena, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)