Sněmovní tisk 516
Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

Stav projednávání ke dni: 20. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 19. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 772).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 516/3, který byl rozeslán 22. 1. 2020 v 15:25.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 516/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 929).

Další projednávání možné od 8. 2. 2020 14:30.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3968Petr Třešňák16192-24406.docx (27 KB)4. 12. 2019 v 16:05:49
4120Adam Vojtěch16344-24735.docx (36 KB)20. 1. 2020 v 16:15:47
4167Petr Třešňák16391-24782.docx (7 KB)21. 1. 2020 v 15:43:43
4168Petr Třešňák16392-24783.docx (8 KB)21. 1. 2020 v 15:44:13


Deskriptory EUROVOCu: hlasování, plán financování, pojišťovna, správní rada, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)