Sněmovní tisk 512
Změna Doh. o zřízení Mezinárodní investiční banky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 512/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Mezinárodní smlouva 17. 10. 2019 vzata zpět.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 6. 2019 jako senátní tisk 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 2019 a přijal usnesení č. 79 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 9. 2019 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 97/2 (usnesl se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 9. 2019 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 97/3 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 9. 2019 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 97/4 (přerušuje projednávání).Deskriptory EUROVOCu: investiční banka, mezinárodní dohoda, mezinárodní investice, ratifikace dohody, sídlo instituceISP (příhlásit)