Sněmovní tisk 475
Novela z. o právu petičním

Stav projednávání ke dni: 30. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, František Elfmark, Tomáš Vymazal, Leo Luzar, Alena Gajdůšková, Lubomír Španěl) předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 6. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0475.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 5. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 6. 2019 jako tisk 475/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 15. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4255Lubomír Volný16479-24940.docx (8 KB)27. 1. 2020 v 16:33:40


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický dokument, elektronický podpis, petice, svoboda projevu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)