Stanovisko k sněmovnímu tisku 0475

Novela z. o právu petičním
ISP (příhlásit)