Sněmovní tisk 467
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 30. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 467/0 dne 26. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0467.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 5. 2019 jako tisk 467/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: alkohol, pravidla silničního provozu, silniční doprava, silniční provoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)