Organizační výbor
Usnesení č. 195 (29. května 2019)

Související sněmovní tisky

462 Novela z. o Veřejném ochránci práv

463 Novela z. o zaměstnanosti

464 Novela z. o daních z příjmů

465 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

466 Novela z. - trestní zákoník

467 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

470 Novela z. o výkonu ústavní výchovy

487 Sml.mezi ČR a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění

490 Novela z. o státní sociální podpoře

492 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
ISP (příhlásit)