Sněmovní tisk 436
Novela z. - školský zákon

Stav projednávání ke dni: 17. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Julius Špičák, Stanislav Fridrich) předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Špičák J., Fridrich S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 436/0 dne 27. 3. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0436.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 4. 2019 jako tisk 436/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 27. 4. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: konfesijní vzdělávání, školská legislativa, soukromé školství, učitel, vzdělávací program, zpráva o činnosti, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)