Sněmovní tisk 425
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Stav projednávání ke dni: 27. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 425/0 dne 13. 3. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0425.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2019 jako tisk 425/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 4. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: armáda, hrubý domácí produkt, NATO, princip spolufinancování, společná zahraniční a bezpečnostní politika, vojenská spolupráce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)