Sněmovní tisk 380
Novela z. o spotřebitelském úvěru

Stav projednávání ke dni: 26. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Vojtěch Filip, Jiří Dolejš, Hana Aulická Jírovcová) předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 380/0 dne 24. 1. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0380.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 380/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 22. 2. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, půjčka, spotřební úvěr, úrok, ustanovení příčící se dobrým mravům

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)