Sněmovní tisk 211
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 29. března 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 15. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0211.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2018 jako tisk 211/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: MUDr. Věra Procházková a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 14. 11. 2018 na 20. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 26. 3. 2019 na 27. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 581).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Charta lidských práv, manželství, rodinné právo, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)