Sněmovní tisk 201
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kopřiva F. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 201/0 dne 13. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0201.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 201/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, rodinné právo

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)