Sněmovní tisk 158
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 24. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0158.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 158/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: dvojí zaměstnání, kumulace mandátů, mzda, politik, poslanec parlamentu, souběh příjmů, veřejná funkce, veřejný úřad, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)