Sněmovní tisk 118
N.z. o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Aulická Jírovcová, Pavel Kováčik, Zdeněk Ondráček, Leo Luzar) předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Aulická Jírovcová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 7. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0118.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 118/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 238/18, PID ALBSAWTE7PFT.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, ochrana dítěte, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)