Sněmovní tisk 1131
Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU

Stav projednávání ke dni: 28. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1131/0 dne 18. 1. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 16. 7. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2021 (usnesení č. 359). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 29. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, jednotný trh, kontrolní úřad, ochrana spotřebitele, přeshraniční spolupráce, přibližování legislativy, správní kontrola

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)