Sněmovní tisk 1114
Novela z. o námořní plavbě - EU

Stav projednávání ke dni: 14. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1114/0 dne 18. 12. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 28. 6. 2021, 2. 8. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 29. 12. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: loď, nakládání s odpadem, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, odborná kvalifikace, přístav, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)