Sněmovní tisk 1100
Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 14. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1100/0 dne 30. 11. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 28. 6. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2020 (usnesení č. 341). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Další projednávání možné od 11. 12. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost informačních systémů, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, informační síť, informační systém, počítačový systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)