Sněmovní tisk 1083
Novela z. o vysokých školách

Stav projednávání ke dni: 16. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 27. 11. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, integrace postižených osob, organizace školství, školné, školní výsledky, student, uznání diplomu, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)