Sněmovní tisk 1049
Novela z. o Státním fondu podpory investic

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 2. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: Půta M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1049/0 dne 12. 10. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1049.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 11. 2020 jako tisk 1049/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 11. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, financování z veřejných prostředků, obec, podpora investic, převod vlastnictví, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)