Sněmovní tisk 1047
Novela z. o některých službách informační společnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1047/0 dne 7. 10. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 18. 10. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: digitální smlouva, informační společnost, jednotný digitální trh, obchodní zprostředkovatel, omezování soutěže, přibližování legislativy, propagace, srovnávací reklama

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)