Sněmovní tisk 1033
Novela z. o azylu - EU

Stav projednávání ke dni: 23. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1033/0 dne 1. 10. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Radek Koten a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 12. 10. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, cizinecké právo, politický azyl, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, trvalý pobyt, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)