Sněmovní tisk 977
N.z. o změně zák. v souv. s nařízenou ústavní výchovou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Jitka Chalánková, Pavla Golasowská, Miloslava Rutová, Jana Hnyková, Hana Aulická Jírovcová, Radka Maxová) předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 977/0 dne 5. 12. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2016. Vláda 20. 12. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, dítě, lékařská diagnóza, práva dítěte, výchovně vzdělávací zařízení, zločinnost mládeže, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)