Sněmovní tisk 955
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 955/0 dne 4. 11. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 6. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2016 jako tisk 955/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1539/16, PID ALBSAFLF4WSH.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: privatizace, promlčení, trestní zákoník, trestný čin, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník955/0


ISP (příhlásit)