Sněmovní tisk 949
Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 10. 2016 jako tisk 949/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 949/1 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1834).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 31. 10. 2016 jako senátní tisk 343/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 343/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)