Sněmovní tisk 92
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, učitel, veřejné školství, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)