Organizační výbor
Usnesení č. 20 (21. ledna 2014)

Související sněmovní tisky

59 Novela z. o státních svátcích

60 Novela z. o vysokých školách

66 N.ústav.z. o referendu o zruš.zák.o maj.vyrovnání s církvemi

76 Novela z. o dobrovolnické službě

78 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

81 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

82 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

84 Novela z. o zaměstnanosti

85 Novela z. - živnostenský zákon

86 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

87 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

88 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související

89 Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2014

90 Informace o podpořeném financování za rok 2012

91 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012

92 Novela z. o vysokých školách

93 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

94 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění

95 Inf.o voj.cv. AČR se zahr.partnery v roce 2014

96 Novela z. - služební zákon

97 Novela z. - služební zákon - související

98 Novela z. o zemědělství
ISP (příhlásit)