Sněmovní tisk 885
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2015

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 8. 2016 jako tisk 885/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Vozka.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 885/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1457).Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, odvětví energetiky, plnění rozpočtu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)