Sněmovní tisk 884
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2015

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 8. 2016 jako tisk 884/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Zpravodajem určen Jan Birke.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 29. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 884/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 254, usnesení č. 1474).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, hromadné sdělovací prostředky, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, veřejná služba, zpráva o činnostiISP (příhlásit)