Sněmovní tisk 858
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 858/0 dne 4. 7. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 858/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 983/16, PID ALBSABTFJCHR.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: etika, občanská výchova, společenská role, výchovně vzdělávací zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)