Sněmovní tisk 850
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 6. 2016 jako tisk 850/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 6. 2016 (usnesení č. 297). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 850/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1526).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, dohled nad trhem, finanční trh, kapitálový trh, správní dohled, zpráva o činnostiISP (příhlásit)