Sněmovní tisk 85
Novela z. - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 85/0 dne 16. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 123).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 85/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 85/2, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 15:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 267).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 290/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 517).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 140/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
686Michal Kučera06147-07310.doc (28 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 29. 4. 2014 v 13:59:57


Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Správa státní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: obchodní rejstřík, oprávnění k výkonu služby, osoba samostatně výdělečně činná, správní formality, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)