Sněmovní tisk 848
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 27. 6. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2016 jako tisk 848/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1418).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 848/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 14. 3. 2017 na 55. schůzi vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5533Věra Kovářová10994-15517.doc (58 KB) / PDF (302 KB, 4 strany) 17. 1. 2017 v 00:38:22
5754Andrej Babiš11215-15867.docx (29 KB) / PDF (328 KB, 3 strany) 20. 2. 2017 v 11:43:15


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňový základ, krevní transfuze

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)