Sněmovní tisk 848/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t084800.pdf (Dokument PDF, 196 KB)t084800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0848a0.pdf (Dokument PDF, 142 KB)t0848a0.doc

Rozesláno poslancům

27. června 2016 v 9:17
ISP (příhlásit)