Sněmovní tisk 804
Úmluva MOP o podpoře kolektivního vyjednávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 804/0 dne 4. 5. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1325).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 804/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1802).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 5. 2016 jako senátní tisk 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 6. 2016 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 270/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 6. 2016 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 510).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 12. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 54/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: armáda, kolektivní smlouva, kolektivní vyjednávání, Mezinárodní organizace práce, policie, pracovní vztahy, právo států, veřejný sektorISP (příhlásit)