Sněmovní tisk 76
Novela z. o dobrovolnické službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 7. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 118).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 76/2, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 9:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 204).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 4. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 4. 2014 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 466).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 86/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
490Gabriela Pecková05951-06907.doc (56 KB) / PDF (187 KB, 1 strana) 18. 3. 2014 v 12:03:36


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, dobročinná práce, dobrovolník mezinárodní pomoci, humanitární pomoc, nezisková organizace, právní postavení, ústřední orgány státní správy, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)