Sněmovní tisk 734
Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 4. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 3. 2016 (usnesení č. 259). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1173).

 • V
  • Výbor pro životní prostředí projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 734/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 734/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 1. 12. 2016 na 53. schůzi přerušeno. 2. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1776).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 3. 2016 jako senátní tisk 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 216/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 4. 2016 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 435).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 12. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 59/2019 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, opatření na kontrolu znečištění, škodliviny, znečišťování atmosféry, znečišťování překračující hranice, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)